30 May, 2024

Kulkarni A. – Body Language and Homoeopathy

kr360.00

7 i lager

Beskrivning

Författaren försöker att länka personliga utseenden, gester, kroppsställningar, ansiktsuttryck och röster till vissa personligheter och homeopatiska läkemedel. Boken innehåller patientfall och en klinisk repertorie.

De detaljerade texterna med illustrationer i varje avsnitt är verkligen trollbindande och insiktsfulla. Författaren har kastat ljus över de små uttryckssätten och har förklarat deras betydelse från psykologisk, filosofisk, andlig och homeopatisk synvinkel. Fördelen med denna bok är att den breddar och utökar vårt medvetande på alla nivåer. Den har ett annat perspektiv för att förstå, inte bara världen omkring oss, men världen inom oss alla. Boken kommer att lämna ett långvarigt intryck i sinnet och kommer att bidra till ökad möjlighet för läkarna att kunna observera ett säreget uttryck i sina patienter.

792 sidor.

Ytterligare information

Vikt 1.11 kg