26 June, 2022

Karlsson RG – Tradition​ell kinesisk akupunktur och moxibustio​n

kr1,895.00

Slut i lager

Artikelnr: Bok - Book Kategori: Etiketter: , , ,

Beskrivning

De n mest omfattande och kompletta boken om traditionell kinesisk akupunktur och moxibustion, dessutom skriven på svenska.
Ett unikt bokverk

Detta verk är det mest kompletta som publicerats om Traditionell Kinesisk Medicin, akupunktur och moxabränning. Innehållet är en nydanande bearbetning och sammanställning av väsentliga kinesiska källor och moderna verk.
Volymen om 1044 sidor motsvarar innehållet i 20 ordinära böcker á 270 sidor.

Boken innehåller 600 illustrationer, 400 tabeller, översikter och sammanfattningar och 140 fallbeskrivningar.

Innehållsförteckningen upptar 2128 uppslagsord, varav 983 indikationer.

De 360 ordinära akupunkturpunkterna redovisas utförligt med lokalisation; penetration, moxibustion; illustration med tolkning av de kinesiska benämningarna; funktion; indikation, kontraindikation samt kombination.

Därtill upptas 114 extrapunkter, 87 punkter för öronakupunktur och 19 zoner för skalpakupunktur.

Texten beskriver ingående tillvägagångssätt och behandlingsprinciper för punktval och kombinationer av punkter. Den upptar tillstånd inom psykiatri, neurologi, analgesi, anestesi, internmedicin, cirkulation, digestion, hematologi, endokrinologi, oftalmiatrik, oto-, rhino-, laryngologi, infektions- och lungsjukdomar, dermatologi, kosmetik, pediatrik, reproduktion, gynekologi, obstetrik, andrologi, urologi, reumatologi och ortopedi.

Boken är avsedd för både teoretisk och praktisk utbildning i Traditionell Kinesisk Akupunktur och Moxibustion. Den riktar sig primärt till studerande och lärare på samtliga nivåer, men även till praktiserande terapeuter.

Skriften lämpar sig även som uppslagsbok och referensverk, för studier till magisterexamen respektive master degree samt för forskningsstudier. Publikationen är inte minst en kulturell inspirationskälla.

Traditionell Kinesisk Medicin är en enastående läkekonst som används av en stor del av jordens befolkning. Den för Traditionell Kinesisk Medicin unika metoden ”Differentiering av syndrom” för att särskilja mönster, symtom och tecken gör att åtskilliga illabefinnanden kan behandlas som saknar bot inom andra medicinska discipliner och terapiformer. Det är helt enkelt lättare att räkna upp de få tillstånd som inte kan förebyggas, behandlas, lindras eller botas med hjälp av den internationella, klassiska Traditionella Kinesiska Medicinen, än alla de möjligheter som är tillgängliga för den!

Mer information

Vikt 0.99999 kg